Redukovaná cena

Definícia pojmu Redukovaná cena v ekonomickom slovníku. Výraz Redukovaná cena sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie.

Definícia výrazu „Redukovaná cena“

Upravená cena na základe vopred dohodnutých podmienok.