redukcia fyzickej redudancie

Definícia pojmu redukcia fyzickej redudancie v ekonomickom slovníku. Výraz redukcia fyzickej redudancie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výrobky.

Definícia výrazu „redukcia fyzickej redudancie“

Zjednodušenie logistického reťazca odstránením tých jeho článkov, ktoré sú nadbytočné, resp. ktoré neprispievajú k zhodnocovaciemu procesu (k lepšiemu uspokojeniu zákazníka) a len znižujú pružnosť a zvyšujú náklady v logistickom reťazci.