Reálna úroková sadzba

Definícia pojmu Reálna úroková sadzba v ekonomickom slovníku. Výraz Reálna úroková sadzba sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Bankovníctvo.

Definícia výrazu „Reálna úroková sadzba“

Reálna úroková miera zohľadňuje vplyv očakávanej inflácie. Ide teda o rozdiel medzi nominálnou úrokovou mierou a očakávanou infláciou. V prípade vkladov je z dlhodobého hľadiska dôležité, aby reálna úroková miera mala kladnú hodnotu. Jej záporná hodnota znamená, že v sledovanom období miera inflácie je vyššia ako ponúkaná nominálna úroková miera.