Reálna konvergencia

Definícia pojmu Reálna konvergencia v ekonomickom slovníku. Výraz Reálna konvergencia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Reálna konvergencia“

(real convergence) – proces približovania sa ekonomickej výkonnosti SR k priemeru krajín EU.