Rating podielových fondov agentúry Morningstar

Definícia pojmu Rating podielových fondov agentúry Morningstar v ekonomickom slovníku. Výraz Rating podielových fondov agentúry Morningstar sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Investovanie.

Definícia výrazu „Rating podielových fondov agentúry Morningstar“

Systém ratingov pre podielové fondy, ktorú rozpracovala spoločnosť Morningstar. Umožňuje sumarizovať údaje o fondoch z hľadiska výnosu a rizika. Pre určenie ratingu fondu za určité obdobie (3, 5 alebo 10 rokov) ukazovateľ jeho rizika vypočítava Morningstar (Morningstar Risk) z ukazovateľa jeho výnosnosti (Morningstar Return). Získané údaje odrážajú na zvonovitej krivke. Skupina 10 % fondov, ktoré majú najlepšie výsledky v každej širokej investičnej triede získava najvyšší rating päť hviezdičiek, (najvyššie) nasledovných 22, 5 % štyri hviezdičky (viac ako priemer), ďalších 35 % tri hviezdičky (priemer), nasledovných 22, 5 % – dve hviezdičky (menej ako priemer) a posledných 10 % jednu hviezdičku (najnižšie). Anglický ekvivalent tohto výrazu je Morningstar rating.