Rating fondov v rámci kategórie

Definícia pojmu Rating fondov v rámci kategórie v ekonomickom slovníku. Výraz Rating fondov v rámci kategórie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Investovanie.

Definícia výrazu „Rating fondov v rámci kategórie“

Podobne ako hodnotenie investičných fondov agentúry Morningstar, známemu ako hviezdičkový rating (Morningstar rating), rating kategórie Morningstar je kvantitatívnym ukazovateľom výnosnosti korigovaný s rizikom za posledné tri roky, ukazuje na to ako je efektívny vzťah výnosnosti a rizika v porovnaní s inými fondmi tej istej kategórie Morningstar. Pri určení ratingu kategórie sa používa tá istá metodológia, ako aj pri určení hviezdičkového ratingu, avšak rating kategórie neodráža ani úvodné, ani konečné zaťaženie, hoci berie do úvahy také náklady ako poplatok 12b-1. Tak ako pri udelení hviezdičkového ratingu, najvyšší rating sa označuje číslicou 5, najnižší číslicou 1. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Category Rating.