Rating

Definícia pojmu Rating v ekonomickom slovníku. Výraz Rating sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika, Finančné a kapitálové trhy, Hypotéky, Financie a investovanie, Bankovníctvo.

Definícia výrazu „Rating „

Hodnotenie schopnosti dlžníka splácať svoje záväzky.

tento pojem je definovaný, ako nezávislé hodnotenie schopnosti a vôle dlžníka splácať svoje budúce záväzky riadne a včas. Slúži ako informačný nástroj veriteľov pri posudzovaní bonity dlžníka. Spočíva v zaradení dlžníka do stupnice, ktorá odráža riziko neplnenia si záväzkov. Čím je dlžník zaradený do vyššej skupiny, tým má nižšie náklady, keď si chce požičať peniaze, lebo veritelia si pýtajú menšiu rizikovú prirážku.

predstavuje spôsob hodnotenia ekonomického postavenia a finančnej sily klienta. Je založený na analýze finančnej situácie s výhľadom na obdobie trvania jeho zadlženosti voči veriteľovi, tzv. hodnotenie schopnosti dlžníka splácať svoje záväzky.

Nezávislé hodnotenie schopnosti a vôle dlžníka splácať svoje budúce záväzky riadne a včas.

Spôsob hodnotenia ekonomického postavenia a finančnej sily klienta.