Rastový logisitcký model dopytu

Definícia pojmu Rastový logisitcký model dopytu v ekonomickom slovníku. Výraz Rastový logisitcký model dopytu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Rastový logisitcký model dopytu“

Rastový logisitcký model dopytu je z grafického pohľadu krivka, ktorá vykazuje zo začiatku stále sa zrýchľujúci rast, neskôr sa však prírastky zmenšujú, až rast takmer úplne ustávajú a krivka sa blíži asymptoticky k hornej hranici danej hladinou nasýtenia. Je typom symetrickej S–krivky s dolnou asymptotou 0 a hornou asymptotou S. Funkcia má jeden inflexný bod a funkčná hodnota v tomto bode je práve, t. j. polovica hladiny nasýtenosti. Po dosiahnutí tejto hodnoty sa tempo rastu znižuje úmerne tomu, ako sa krivka blíži k hladine nasýtenosti. Grafické zobrazenie rastového logistického modelu dopytu: Keďže model je nelineárny, existujú rôzne metódy odhadu parametrov logistického modelu.