Rastové fondy

Definícia pojmu Rastové fondy v ekonomickom slovníku. Výraz Rastové fondy sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „Rastové fondy“

Fondy vkladajúce finančné prostriedky do akcií firiem, pre ktoré sú charakteristické vysoké tempá rastu zisku. Základnými cieľmi rastových fondov je zväčšenie kapitálu vďaka zvýšeniu cien akcií, ktoré sú vyššie ako konkurenčné firmy, ale ich rast je vyšší ako rast celého trhu. Manažéri týchto fondov sú pripravení platiť za akcie oveľa vyššie ceny a vystavovať sa vyššiemu riziku, pretože veria v rýchlejší rast cien akcií v budúcnosti. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Growth Funds.