Rast zisku v percentách

Definícia pojmu Rast zisku v percentách v ekonomickom slovníku. Výraz Rast zisku v percentách sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Investovanie.

Definícia výrazu „Rast zisku v percentách“

Priemerne vážený ukazovateľ ročných temp rastu zisku akcií, ktoré vytvárajú portfólio fondu. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Earnings growth %.