Rast pri rozumnej cene

Definícia pojmu Rast pri rozumnej cene v ekonomickom slovníku. Výraz Rast pri rozumnej cene sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Finančné a kapitálové trhy.

Definícia výrazu „Rast pri rozumnej cene“

Investičná metóda, v ktorej sa kombinujú princípy investovania do rastových a hodnotových akcií. Nedostatok tohoto termínu pozostáva v tom, že jeho obsah je príliš všeobecný. Akýkoľvek investor by chcel získať rast pri rozumnej cene. Anglický ekvivalent tohto výrazu je GARP, growth at a reasonable price.