Rasizmus

Definícia pojmu Rasizmus v ekonomickom slovníku. Výraz Rasizmus sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ľudské práva.

Definícia výrazu „Rasizmus“

Rasizmus je viera, že niektorí ľudia sú nadradení iným z dôvodu príslušnosti k určitej rase. Rasisti definujú rasu ako skupinu ľudí so spoločným pôvodom. Rozlišujú rozličné rasy podľa fyzických charakteristík, ako napr. farba kože alebo kvalita vlasov. V skutočnosti tu nie je žiaden ostrý rozdiel medzi rasami, obzvlášť nie taký, ktorý by mal zmysel. Rasa” nemá biologický základ, je to umelé slovo. Slovo rasizmus” je tiež používané ako opis hanlivého alebo agresívneho správania voči členom nižšej rasy”. Relatívne nová forma rasizmu niekedy nazývaná etnická a kultúrna diferenciácia” hovorí, že všetky rasy alebo kultúry sú rovnocenné, ale nemali by sa miešať, aby sa zachovala ich originalita. To však môže viesť k apartheidu.