Rasa

Definícia pojmu Rasa v ekonomickom slovníku. Výraz Rasa sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Migrácia a azyl.

Definícia výrazu „Rasa“

prelína sa s príslušnosťou ľudí k rôznym etnickým a sociálnym skupinám