rampa

Definícia pojmu rampa v ekonomickom slovníku. Výraz rampa sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava, Železničná logistika.

Definícia výrazu „rampa“

1. Umelá naklonená dráha, cesta alebo trasa pozdĺž ktorej môžu prechádzať kolesové vozidlá, nákladné vozidlá a ťahače za účelom zmeny svojej výšky a tým uľahčenia nakládkových a vykládkových operácii. Napríklad vstup na roll – on roll – off plavidlo. 2. Pre leteckú dopravu viď. : plošina.

Stabilné zariadenie s pevným povrchom umožňujúcim pohyb mechanizmov pri nakládke, vykládke a prekládke dopravných prostriedkov. Spravidla susedia so skladovacími priestormi.