Rámcová poistná zmluva

Definícia pojmu Rámcová poistná zmluva v ekonomickom slovníku. Výraz Rámcová poistná zmluva sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Rámcová poistná zmluva“

Poistná zmluva dohodnutá s právnickou osobou, ktorá riadi viac samostatných hospodárskych subjektov.