rádiolokácia

Definícia pojmu rádiolokácia v ekonomickom slovníku. Výraz rádiolokácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Logistika.

Definícia výrazu „rádiolokácia“

Technika zisťovania objektov priestore (vo vzduchu, na zemi, na vode a v kozmickom priestore) a určovanie ich okamihovej polohy (vzdialenosti, azimutu a polohového uhla) a parametrov ich pohybu alebo identifikovania ich príslušnosti, založená na odraze vysielaného elektromagnetického poľa; používa sa napr. na zisťovanie pohyblivých a nepohyblivých vzdušných i pozemných cieľov, na navádzanie lietadiel na vzdušné ciele, na leteckú i námornú navigáciu a pod.