R-kvadrát

Definícia pojmu R-kvadrát v ekonomickom slovníku. Výraz R-kvadrát sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „R-kvadrát“

Poukazuje na percentuálny podiel kolísania hodnoty portfólia fondu, ktoré vysvetľujú kolísania indexu, ktorého komponenty sú v portfóliu fondu. Hodnota R-kvadrát sa môže pohybovať od 0 do 100. Hodnota R-kvadrátu rovná 100, hovorí o tom, že kolísania fondu sa úplne vysvetľujú kolísaniami základného indexu. Indexový fond, ktorý investuje finančné prostriedky do akcií, z ktorých sa skladá index S&P 500, má ukazovateľ R-kvadrát veľmi blízky k 100. Naopak nízka hodnota R-kvadrátu poukazuje na to, že len nie veľký podiel kolísania portfólia fondu sa môže vysvetľovať kolísaniami základného indexu. Preto sa môže R-kvadrát použiť na určenie hodnôt ukazovateľov alfa alebo beta. Zvyčajne vyššia hodnota R-kvadrátu poukazuje na to, že ukazovateľ beta daného fondu je viac významný pre hodnotenie fondu. Ak je hodnota R-kvadrátu fondu nízka, jeho ukazovateľ beta má menší význam pre hodnotenie fondu. Ak je R-kvadrát rovný 100, znamená to, že všetky kolísania portfólia fondu sa dajú úplne vysvetliť kolísaniami základného indexu. Ten sa považuje za index najlepšieho súladu, teda najlepším nástrojom pre porovnanie výkonnosti fondu. Kvôli tomu, aby Morningstar zistil, ktorý index má najlepší súlad s fondom, robí mesačnú regresnú analýzu výnosnosti fondu a porovnáva ju s výnosmi najznámejších fondov. Indexom najlepšej zhody je ten index, ktorý má v porovnaní s portfóliom fondu najväčší ukazovateľ R-kvadrátu. Pozri tiež: Alpha, Alpha vs. The Best-Fit Index, Alpha vs. Standard Index. Anglický ekvivalent tohto výrazu je R-Squared.