Put opcia

Definícia pojmu Put opcia v ekonomickom slovníku. Výraz Put opcia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „Put opcia“

Opčný kontrakt, ktorým sa kupuje alebo predáva právo na predaj predmetného aktíva za dohodnutú realizačnú cenu.