pull princíp

Definícia pojmu pull princíp v ekonomickom slovníku. Výraz pull princíp sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „pull princíp“

Usporiadanie materiálového toku medzi dvoma článkami logistického reťazca, kde predchádzajúci článok odosiela dávku materiálu (zásielky tovaru) až do okamihu, kedy odoberajúci článok avízuje svoju pripravenosť ju spracovať (uskladniť, zabaliť, naložiť a pod.). Uplatnenie pull princípu vedie k zrýchleniu frekvencie tokov, zmenšeniu dodávok, zvýšeniu plynulosti toku, zníženiu až úplnému odstráneniu zásob a skladových kariet. Opakom je push princíp kedy odosielajúci článok neberie zreteľ na aktuálny stav odoberajúceho článku.