Public relations

Definícia pojmu Public relations v ekonomickom slovníku. Výraz Public relations sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Marketing.

Definícia výrazu „Public relations“

Vzťahy s verejnosťou – snahy o budovanie pozitívnych vzťahov k danej firme, vytváranie dobrého inštitucionálneho imidžu a snaha o minimalizáciu následkov nepriaznivých udalosti, prípadne ohovárania, ktoré sa o firme šíria.