Public affairs

Definícia pojmu Public affairs v ekonomickom slovníku. Výraz Public affairs sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Marketing.

Definícia výrazu „Public affairs“

Špecializovaná časť public relations, ktorá buduje a udržiava vládne a komunitné vzťahy s cieľom ovplyvniť verejnú politiku.