(EuroEkonóm.sk)

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania

Definícia pojmu prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania v ekonomickom slovníku. Výraz prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania“

Vysoké školy uskutočňujú študijné programy v troch stupňoch. Študijný program prvého stupňa je bakalársky študijný program. Každá vysoká škola poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v rámci študijných programov prvého stupňa (§ 2/5 zákona).