prvok systému

Definícia pojmu prvok systému v ekonomickom slovníku. Výraz prvok systému sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Medzinárodný obchod.

Definícia výrazu „prvok systému“

Časť systému, ktorá na danej rozlišovacej úrovni je považovaná za nedeliteľnú (nerozlišujeme jej štruktúru). V systémoch účelne rozlišujeme vnútorné prvky, t. j. prvky, ktoré majú väzby len s prvkami daného systému, hraničné prvky, ktorých niektorá z väzieb sprostredkováva interakciu systému s jeho podstatným okolím, a to prvky vstupné a výstupné, podľa toho či uvedenou interakciou sprostredkováva ich vstup alebo výstup. Riadiaci prvok systému, t. j. prvok ktorý riadi (cieľovo ovplyvňuje) ďalšie prvky systému. Množina všetkých prvkov systému tvorí univerzum systému, množina hraničných prvkov systému, ktorá oddeľuje systém od jeho podstatného okolia, je hranicou systému (na rozdiel od vonkajšej hranice systému, ktorú predstavuje množina prvkov podstatného okolia otvoreného systému, spojených prostredníctvom vonkajších väzieb systému s jeho hraničnými prvkami a oddeľujúcich systém od nepodstatného okolia).