Prvé poistné

Definícia pojmu Prvé poistné v ekonomickom slovníku. Výraz Prvé poistné sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie.

Definícia výrazu „Prvé poistné“

Poistné, ktoré je stanovené na prvé poistné obdobie po uzatvorení PZ. Obyčajne sa uhrádza pri uzatvorení PZ.