Proxemika

Definícia pojmu Proxemika v ekonomickom slovníku. Výraz Proxemika sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Proxemika“

Fyzické vzdialenie alebo priblíženie partnerov.