Provízia

Definícia pojmu Provízia v ekonomickom slovníku. Výraz Provízia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Bankovníctvo, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Provízia“

Odmena za sprostredkovanie obchodu patriaca sprostredkovateľovi.

Z latinčiny, odmena obchodnému zástupcovi, alebo inému sprostredkovateľovi obchodu za činnosť spojenú s uzavretím obchodu. V poisťovníctve ide o odmeňovanie obchodných zástupcov a externých pracovníkov vykonávajúcich dojednávanie poistných zmlúv a údržbu poistení. Viď heslá nábor poistenia, obchodný zástupca, dôverník. V poisťovacej praxi sa označuje aj ako produkčná odmena, inkasná odmena.

Odmena obchodnému zástupcovi, alebo inému sprostredkovateľovi obchodu za činnosť spojenú s uzavretím obchodu.