promócia

Definícia pojmu promócia v ekonomickom slovníku. Výraz promócia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „promócia“

Jeden z akademických obradov, konajúci sa po skončení štúdia, pri ktorom sa odovzdávajú absolventom slávnostným spôsobom diplomy.