Projektovanie logistického systému

Definícia pojmu Projektovanie logistického systému v ekonomickom slovníku. Výraz Projektovanie logistického systému sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Projektovanie logistického systému“

Postup zostavený z úvodnej analýzy, spracovanie štúdie prevedenia a detailného (technického) riešenia, na ktorý nadväzuje realizácia a rutinný chod logistického systému podniku.