Projekt generujúci príjmy

Definícia pojmu Projekt generujúci príjmy v ekonomickom slovníku. Výraz Projekt generujúci príjmy sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európske fondy, Európska integrácia.

Definícia výrazu „Projekt generujúci príjmy“

každý projekt zahŕňajúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spoplatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok;

Každý projekt zahŕňajúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spoplatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok.