projekt

Definícia pojmu projekt v ekonomickom slovníku. Výraz projekt sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba, Európske fondy, Európska integrácia.

Definícia výrazu „projekt“

1. Špecificky a presne stanovený rozsah činností cielený na dosiahnutie určitého neopakovateľného cieľa, ktorý musí byť dosiahnutý v rámci určitého vopred stanoveného času a v rámci určitého rozpočtu, počas ktorého musia byť dodržiavané určité pracovné činnosti, ktoré musia byť predtým bez konkrétnych detailov dohodnuté. 2. Jedinečný výrobok / systém, ktorý bol navrhnutý, vyrábaný, a realizovaný podľa zákazníkových požiadaviek.

operácia, realizovaná v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP resp. iným právnym titulom pozostávajúca z jasne definovaných aktivít realizovaných vyčlenenými nástrojmi a prostriedkami v definovanom období, vybraná v súlade s procesom schvaľovania žiadostí o NFP, ktorá prispieva k plneniu cieľov prioritnej osi a OP;

Operácia, realizovaná v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP resp. iným právnym titulom pozostávajúca z jasne definovaných aktivít realizovaných vyčlenenými nástrojmi a prostriedkami v definovanom období, vybraná v súlade s procesom schvaľovania žiadostí.