(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Programový doplnok

Definícia pojmu Programový doplnok v ekonomickom slovníku. Výraz Programový doplnok sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Programový doplnok „

Dokument, ktorý implementuje stratégiu pomoci a priorít. Obsahuje podrobné prvky na úrovni opatrení (implementácia priorít v operačnom programe, ex-ante hodnotenie, ukazovatele monitorovania …). Pripravuje ho členský štát alebo riadiaci orgán a reviduje ho riadiaci orgán, keď je to potrebné, na požiadanie monitorovacieho výboru alebo z vlastnej iniciatívy. Posiela sa EK na vedomie.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.