Profit-take

Definícia pojmu Profit-take v ekonomickom slovníku. Výraz Profit-take sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „Profit-take“

Realizovanie zisku, zatvorenie otvorených pozícii s cieľom pripísať si dosiahnutý zisk.