(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

profesor

Definícia pojmu profesor v ekonomickom slovníku. Výraz profesor sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „profesor“

(1) vedecko-pedagogický titul, (2) funkcia v ktorej môže pôsobiť vysokoškolský učiteľ. Riadnym profesorom je vysokoškolský učiteľ, ktorý má titul profesor a vykonáva funkciu profesora. Mimoriadny profesor je docent, vykonávajúci funkciu profesora. Emeritný profesor je čestný titul, ktorý môže udeliť rektor na návrh vedeckej rady profesorovi staršiemu ako 65 rokov, ktorý skončil pracovný pomer s vysokou školou ako jej riadny profesor. Rektor, alebo dekan, ak ide o pracovné miesto zaradené na fakulte, môže na čas nepresahujúci dva roky uzavrieť so súhlasom vedeckej rady vysokej školy pracovný pomer s významným odborníkom na miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii hosťujúceho profesora.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.