(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

produktivita

Definícia pojmu produktivita v ekonomickom slovníku. Výraz produktivita sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Medzinárodný obchod, Manažment výroby.

Definícia výrazu „produktivita“

Informácia týkajúca sa miery produkcie pracovnej sily, alebo strojného času.

(Energia) – Pomer celkových výstupov ku vstupu energie.

(Práca) – Pomer celkových výstupov ku vstupu práce.

(Ostatné administratívne náklady) – Pomer celkových výstupov ku vstupným ostatným administratívnym nákladom.

(Kapitál) – Pomer celkových výstupov ku vstupu kapitálu (fixného a pracovného).

Pomer celkových výstupov k spotrebovaným vstupom.

(Materiály) – Pomer celkových výstupov ku vstupu materiálov.

Už ste čítali?