(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Produkt

Definícia pojmu Produkt v ekonomickom slovníku. Výraz Produkt sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Auditorstvo a controlling, Manažment.

Definícia výrazu „Produkt“

Definujeme ako výsledok procesu. Pod pojmom produkt sa rozumie materiál, tovar, služba a pod.

Výsledok procesu.

Už ste čítali?