(EuroEkonóm.sk)

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Produkčná medzera

Definícia pojmu Produkčná medzera v ekonomickom slovníku. Výraz Produkčná medzera sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Produkčná medzera“

(production gap) – rozdiel medzi potenciálnym a aktuálnym produktom (HDP v stálych cenách) vyjadrený v % vo vzťahu k potenciálnemu produktu. Na úrovni národného hospodárstva udáva mieru využitia výrobných faktorov.