Process time

Definícia pojmu Process time v ekonomickom slovníku. Výraz Process time sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Process time“

Operačný čas, tiež nazývaný task time (čas úlohy).