(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Procesný prístup

Definícia pojmu Procesný prístup v ekonomickom slovníku. Výraz Procesný prístup sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Auditorstvo a controlling, Manažment.

Definícia výrazu „Procesný prístup“

Činnosť využívajúcu zdroje, ktorá sa riadi tak, aby umožnila transformáciu vstupov na výstupy, možno chápať ako proces. Často výstup z jedného procesu predstavuje vstup do ďalšieho procesu. Aplikáciu systému procesov v rámci spoločnosti spolu s identifikáciou procesov a ich interakciou, ako aj ich manažérstvo, možno chápať ako procesný prístup /viď. procesný model. /v zmysle STN EN ISO 9001:2001 normy/

Činnosť využívajúca zdroje, ktorá sa riadi tak, aby umožnila transformáciu vstupov na výstupy, možno chápať ako proces.

Už ste čítali?