(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

procesná súčinnosť / procedural interoperability

Definícia pojmu procesná súčinnosť / procedural interoperability v ekonomickom slovníku. Výraz procesná súčinnosť / procedural interoperability sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Obchod.

Definícia výrazu „procesná súčinnosť / procedural interoperability“

Existencia spoločne definovaných prvkov údajov, rovnakých pracovných postupov a dodávaných údajov a spoločného formátu prezentácie v rôzne nastavených zariadeniach určených ku komunikácii. – PROCEDURAL INTEROPERABILITY – The existence of common data element definitions, the same working procedures and data delivery and common format of presentation in different sets of equipment required to communicate.

Už ste čítali?