(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Proces spolurozhodovania

Definícia pojmu Proces spolurozhodovania v ekonomickom slovníku. Výraz Proces spolurozhodovania sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Proces spolurozhodovania“

Spolurozhodovanie predstavuje procedúru zakotvenú v Maastrichtskej zmluve s cieľom posilniť postavenie Európskych spoločenstiev v legislatívnom procese. Proces spolurozhodovania umožňuje EP vetovať absolútnou väčšinou legislatívne opatrenia, na ktorých sa nemôže dohodnúť s Radou ministrov.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.