(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Proces

Definícia pojmu Proces v ekonomickom slovníku. Výraz Proces sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Auditorstvo a controlling, Manažment výroby, Manažment.

Definícia výrazu „Proces“

Procesom možno rozumieť súbor dielčích činností meniacich vstupy na výstupy za spotreby určitých zdrojov v regulovaných podmienkach.

Kombinácia ľudí, zariadení, materiálov, metód a prostredia, ktorá produkuje výstup – daný výrobok alebo službu, zahrňuje ľubovoľný aspekt podnikania.

Súbor dielčích činností meniacich vstupy na výstupy za spotreby určitých zdrojov v regulovaných podmienkach.

Už ste čítali?