príťažlivosť / attractiveness

Definícia pojmu príťažlivosť / attractiveness v ekonomickom slovníku. Výraz príťažlivosť / attractiveness sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Logistika.

Definícia výrazu „príťažlivosť / attractiveness“

Popisuje kvalitu zariadení a služieb ponúkaných v danej oblasti. – ATTRACTIVENESS – Describes the quality of the facilities and services offered in an area.