pristavovacia jazda

Definícia pojmu pristavovacia jazda v ekonomickom slovníku. Výraz pristavovacia jazda sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Medzinárodný obchod.

Definícia výrazu „pristavovacia jazda“

Jazda motorového vozidla z jeho stanovišťa (odstavného stojiska) na miesto nakládky alebo prvého nástupu cestujúcich.