prístavisko

Definícia pojmu prístavisko v ekonomickom slovníku. Výraz prístavisko sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Logistika.

Definícia výrazu „prístavisko“

Miesto na zakotvenie lodí, za účelom nakládky a vykládky tovaru.