(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Príslušenstvo pohľadávky banky

Definícia pojmu Príslušenstvo pohľadávky banky v ekonomickom slovníku. Výraz Príslušenstvo pohľadávky banky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Príslušenstvo pohľadávky banky“

Úroky, úroky z omeškania, náklady a trovy spojené s uplatnením pohľadávky banky, poistné, ktoré uhradí banka poisťovni za poisteného pri poistení založenej nehnuteľnosti.

Už ste čítali?