príslušenstvo dopravného zariadenia

Definícia pojmu príslušenstvo dopravného zariadenia v ekonomickom slovníku. Výraz príslušenstvo dopravného zariadenia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „príslušenstvo dopravného zariadenia“

Pomocné zariadenie, ktoré je súčasťou dopravného zariadenia, ale nepatrí do jeho základného vybavenia.