(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Príručka pre žiadateľa

Definícia pojmu Príručka pre žiadateľa v ekonomickom slovníku. Výraz Príručka pre žiadateľa sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európske fondy, Európska integrácia.

Definícia výrazu „Príručka pre žiadateľa“

povinný dokument riadiaceho orgánu vo vzťahu k žiadateľovi, v ktorom žiadateľ nájde informácie o tom, ako môže získať nenávratný finančný príspevok na financovanie oprávneného projektu;

Povinný dokument riadiaceho orgánu vo vzťahu k žiadateľovi, v ktorom žiadateľ nájde informácie o tom, ako môže získať nenávratný finančný príspevok na financovanie oprávneného projektu.

Už ste čítali?