prirodzená povaha tovaru

Definícia pojmu prirodzená povaha tovaru v ekonomickom slovníku. Výraz prirodzená povaha tovaru sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Preprava a špedícia.

Definícia výrazu „prirodzená povaha tovaru“

Povaha tovaru daná jeho prirodzenými vlastnosťami relevantnými z hľadiska prepravy, napr. výbušnosť, samozápalnosť, horľavosť, krehkosť, hrdzavenie, hnitie, zaparenie, zmrznutie, trúsenie, vysychanie, vyparovanie atď.