prirážka

Definícia pojmu prirážka v ekonomickom slovníku. Výraz prirážka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Preprava a špedícia.

Definícia výrazu „prirážka“

(v preprave) – Príplatok ku zvyčajnému, alebo zákazníckemu poplatku za prepravu.