Prírastok príjmov

Definícia pojmu Prírastok príjmov v ekonomickom slovníku. Výraz Prírastok príjmov sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Investovanie.

Definícia výrazu „Prírastok príjmov“

Prírastok príjmov, namiesto ich výplaty vo forme dividend. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Accumulation.